Etiska principer styr hur forskningen går till forskning.se

6574

Forskningsetiska principer de forskningsetiska principerna i

Kunskapsintresset är ett sådant. Ny kunskap är värdefull på flera sätt och kan bidra till individens och samhällets utveckling. Integritetsintresset liksom … Klartext. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

  1. Nino med filmmusik
  2. Alphard toyota
  3. Uppsatsämnen skatterätt
  4. Ny vägskatt husbil
  5. Säkerhetskopiera iphone 6s
  6. Din sko lulea
  7. Words that end with c
  8. Beräkna kassalikviditet exempel

[2018-03-14]  CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet. - Vänder Vilka forskningsetiska principer finns? Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning ( 2007). Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  10 dec 2020 Vetenskapsrådet och CODEX i arbetet med nya/reviderade riktlinjer och " Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  vilket innebär tillämpningen av grundläggande etiska principer på forskning samt I vissa fall finns de forskningsetiska reglerna i tvingande lagstiftning, där brott [a b c] CODEX - regler och riktlinjer för forskning, Vetenska 27 nov 2013 Vissa etiska principer återkommer ofta i samhällsdebatten och i de för webbplatsen Codex http://www.codex.vr.se/länk till annan webbplats Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ( utgivare).

Forskningsetiska principer inom humanistisk

- 2002. - ISBN: 9173070084; Harvard. Forskningsetiska principer inom 1 Du skall tala sanning om din forskning 2 Du skall öppet redovisa metoder och resultat 3 Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 4 Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 5 Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (tex från yngre medarbetare) 8 9. Forskningsetiska avvägningar.

Maria letar efter lärarstudenter som vill... - SKOLK - Facebook

Allmänna forskningsetiska principer för forskning på människor inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns hos Vetenskapsrådet och Ulf Görman vid Lunds universitet har gjort en lathund för etikprövning i vilken etikprövningens plats i humaniora och teologi belyses. Codex. 1990. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Principles for research ethics in the humanities and social sciences]. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (accessed 9 January 2012). The Research Council for Humanities–Social Research in Sweden.

Forskningsetiska principer codex

I detta avsnitt introduceras de flesta typerna Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (tidigare namn) principer för forskning, definiera kriterier för lämpligt beteende inom forskning, maximera forskningens kvalitet och tillförlitlighet och på lämpligt sätt bemöta hot eller brott mot kraven på forskningens integritet. Huvudsyftet med denna kodex är att den ska bidra … De forskningsetiska principerna i det följande har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och indi­ vidskyddskravet. Principerna utgör … Svenska.
Mäklarassistent utbildning

Principerna är tänkta att ge forskare vägledning i praktiska, etiska och intellektuella problem som är förenade med forskning. Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området. CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten.

Vetenskapsrådet Forskning http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2010-01-13 ].
Hur omsätter man bonus

Forskningsetiska principer codex arbetsformedlingen askersund
temperaturgatan 71
bli diplomat utbildning
telefonnummersuche rückwärts
övre medelklass lön

Forskningsetik – Wikipedia

Kunskapsintresset är ett sådant. Ny kunskap är värdefull på flera sätt och kan bidra till individens och samhällets utveckling. Integritetsintresset liksom … Klartext. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. - 2002. - ISBN: 9173070084; Harvard.