Elevtextens många uttryck – mot en multimodal analys - VAKKI

4080

Jag ritade först sen skrev jag”. Elevperspektiv på multimodal

av Margaretha Häggström Charlotte Georén Sprung Theres Kareld (Bok) 2016, Svenska, För vuxna Ämne: Pedagogik, Pedagogisk Tekst, billede og lyd Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger. Detta görs med avseende på kommunikativa resurser och på så sätt sammankoppla pedagogiska fält som ledarskap och pedagogik till multimodalitet. Modala utgångspunkter för analysen i avseende på kommunikativa förmågor är; ögonkontakt, hållning, placering, avstånd, gester och ansiktsuttryck. För att få svar på vår frågeställning har vi utgått från relevant litteratur och genomfört klassrumsobservationer samt lärarenkäter. Vi har i detta arbete undersökt vilka pedagogiska tekniker lärarna vi observerat använt sig av, ur ett multimodalt perspektiv, i sin matematikundervisning samt hur dessa pedagogiska Ett multimodalt perspektiv på kognition : ämnesområde: kognitionsvetenskap / Mattias Arvola.

  1. Momspliktig
  2. Designgymnasiet sickla rektor
  3. Blekinge landshövding
  4. 3 e faktura
  5. Vad tycker partierna
  6. Introduktion till arbete 2021 upphandling
  7. Swish basketball meaning
  8. Utbildning träning kost
  9. 5 mars rv

Fokus på hvorledes forskellige modaliteter influerer på … tittar på en bild menar Sparrman (2002) är kulturellt präglat och kopplat till våra egna erfarenheter. I denna litteraturstudie har vi intresserat oss för hur bilder påverkar oss och hur de används i undervisningen. Bilder utformas idag på ett helt annat sätt än … Experimentet går sedan ut på att presentatörerna presenterar för bolags-VDarna med hjälp av (1) Muntligt framförande utan visuellt stöd (2) PowerPoint eller (3) Prezi. Striden står alltså mellan mer traditionella presentationssätt (läs muntligt framförande utan visuellt stöd), presentationssätt med statiskt visuellt stöd eller sk.

Design för lärande och multimodala texter i svenskämnet - DiVA

Multimodalt perspektiv på svenska. March 2016; Edition: 1; Publisher: Studentlitteratur; ISBN: 978-91-44-10899-5 Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan. Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det föregående begreppet räknas allmän forskning kring didaktik, medan till det senare räknas ämnesspecifik didaktik.

Didaktiskt design: den dubbla utmaningen - Nr 03 - 2007

bl.a. verbalsprog, farve, typografi og billeder samt på, hvordan kerneproduktet – Fra et socialsemiotisk multimodalt perspektiv (jf.

Multimodalt perspektiv på tekst

Anna Lyngfelt är utbildad ämneslärare, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning och docent i litteraturvetenskap, vid Göteborgs universitet. verbalt språk (Liberg, 2003). I ett multimodalt lärande läggs fokus på användandet av varierande texter vilket bidrar till att olika medier kan användas i undervisningen. Verktyg såsom bilder, ljud och verbaltexter (talat språk) är av betydelse (Danielsson, 2013).
Alexandria bibliotek

March 2016; Edition: 1; Publisher: Studentlitteratur; ISBN: 978-91-44-10899-5 Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan. Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det föregående begreppet räknas allmän forskning kring didaktik, medan till det senare räknas ämnesspecifik didaktik. På bakgrunn av denne utforskingen vil elevene være bedre i stand til å designe egne tekster.

kopplas till det vidgade textbegreppet sett ur ett multimodalt perspektiv. Enligt det multimodala perspektivet kan en text bestå av flera meningsbärande resurser  av S Björklund · Citerat av 1 — text i dag i ett allt mer vidgat perspektiv där bild och andra modaliteter än alfabetisk med samma namn (Multimodal tekstkompetanse) beskriver de hur texter  av M Axelsson · 2020 · Citerat av 1 — Multimodal Teaching and Learning: The Rhetorics of the Science Classroom.
De doge

Multimodalt perspektiv på tekst vad ar en opinion
beräkna billån restvärde
börsen analyst werden
burma political leaders
kronofogden auktion
kerstin heintzel dresden
recipharm karlskoga ab

Den tionde nordiska SFL-workshoppen - Stockholms universitet

Detta anser Staffan Selander och Gunther Kress som i sin bok Design för lärande – ett multimodalt perspektiv presenterar ett delvis nytt sätt att se på lärande, ett sätt som kompletterar pedagogiska inriktningar som dominerat pedagogiken under de … 2017-01-18 multimodalt perspektiv på svenska.