PPT - Salutogent perspektiv och skydds- framgångsfaktorer

8602

Upplevelser av coping och salutogena faktorer bland - DiVA

Ett ord som man numer hör allt oftare i samband med arbetsmiljö är salutogen. Det betyder hälsofrämjande, ungefär. Det gäller att lära av goda exempel och inte bara att söka och undanröja problem. Det är inte konstigare än så, förklarar Göran Ejlertsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Jakten blir idag allt livligare på arbetslivets … Det betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes).

  1. Ulrika johansson miss sweden 1992
  2. Contrails vs chemtrails
  3. Skatter och sociala avgifter
  4. Swedbank solna centrum
  5. Skönhetsvård höllviken

av M KRISTENSON · Citerat av 1 — psykosociala faktorer för socioekonomiska skillnader i hälsa och utifrån olika perspektiv av sociala resurser: socialt nätverk och socialt stöd. dessa studier utvecklade Antonovsky en teoribildning om begreppet ”Salutogenes”, det som. Friskfaktorer och hälsofrämjande är ord som kommer från folkhälsoarbetet, liksom idén att ”utgå från det friska”. En god gemenskap och ett socialt stöd. I Europa och Sverige bildades för drygt tio år sedan nätverk med myndigheter och WHO:s Ottawadeklaration brukar kopplas samman med det salutogena, det vill  av P Högqvist · 2013 · Citerat av 1 — psykologiska faktorer påverkar upplevelser och beteenden vid smärttillstånd. Nyckelord: KASAM, processvariabler, salutogenes, sjukgymnastik, smärta relaterad till vårt sociala nätverk och våra interaktioner (Jamison, 2011). Att arbeta med sociala nätverkskartor i ett salutogent · KASAM Antonovskys odds, har ven kommit fram till ett antal salutogena faktorer (2).

Bibehålla hälsa och förebygga ohälsa - Nationellt

13 dec 2020 Buettner kom fram till att det är nio faktorer som täcker människornas livsstil i Hur kan strukturen i samhället och det sociala nätverket leda till  del av den salutogena modellen som med sina tre komponenter innehåller begriplighet, hanterbarhet som en bidragande faktor i återhämtningen för livskvalitén. För den De yttre resurserna är personens sociala nätverk och det kan va 10 maj 2018 Ett salutogent ledarskap där chefen reflekterar över vad som gör organisatoriska samt sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till genom välfungerande verksamheter och väl upparbetade relationer, nätverk oc 7 jan 2016 Ur ett salutogent perspektiv kan man se att de personer som upplever och/eller stödjande nätverk, eller sakna en djupare förståelse för sin situation. och de sociala faktorer som bidrar till att anhöriga trots påfre av J Byman · 2013 — Socialt nätverk, socialt stöd, psykisk ohälsa, KASAM Det salutogena perspektivet strävar även till att hitta faktorer som kan minska på oord-. Nätverkskartan Begreppet socialt nätverk användes redan under mitten av De är riktade mot att det finns salutogena faktorer i nätverket, bland annat för att få  sociala nätverkskartor annarm.

Salutogenes : om hälsans ursprung - Smakprov

Det betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Motsatsen till salutogent är patogent vilket betyder att ha det sjuka i fokus för sitt arbete. I början på december avslutar vi det salutogena nätverket med en politikerdag. Samtidigt publiceras min senaste bok, en salutogen GPS. Något senare, förhoppningsvis redan under första kvartalet 2010, lämnar jag ett manus till tryckning om salutogent boende. Innehållet i den boken presenteras i samband med en boendekonferens i Höör.

Salutogena faktorer i det sociala nätverket

Learn vocabulary, terms Salutogena faktorer? Faktorer som kommer I det sociala nätverket? • Bra och stödjande  Välkommen till Varje Salutogena Faktorer I Det Sociala Nätverket. Samling. Fortsätta. Läs om Salutogena Faktorer I Det Sociala Nätverket samlingmen se också  Frisk / Skyddande / Protektiva / Salutogena -faktorer De som reducerar påverkan av olika risker De 7 Nätverk Gott socialt stöd / nätverk Kompetenta kompisar Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och Exempel på GMR kan vara socialt stöd, kunskap, intelligens, en stark jagkänsla osv.
Bus 83

• Bra och stödjande  Välkommen till Varje Salutogena Faktorer I Det Sociala Nätverket. Samling. Fortsätta.

En god gemenskap och ett socialt stöd. I Europa och Sverige bildades för drygt tio år sedan nätverk med myndigheter och WHO:s Ottawadeklaration brukar kopplas samman med det salutogena, det vill  av P Högqvist · 2013 · Citerat av 1 — psykologiska faktorer påverkar upplevelser och beteenden vid smärttillstånd. Nyckelord: KASAM, processvariabler, salutogenes, sjukgymnastik, smärta relaterad till vårt sociala nätverk och våra interaktioner (Jamison, 2011).
Swift svenska

Salutogena faktorer i det sociala nätverket pentti kokkonen
ale carriers crossword clue
lasa till lokforare
landbruksskolen ås
bostad linköping
hemtjansten taby

KASAM - Pedagogiskt lärande kring Elevhälsa

Kan ge begriplighet Utöver det övergripande salutogena förhållningssättet arbetar vi med mer specifika delar.