IBIC – individens behov i centrum - ppt ladda ner - SlidePlayer

6097

Genomförandeplan ICF - Studylib

som, med relevanta exempel hämtade ur verkligheten, hjälper dem att tillämpa IBIC på autentiska fall, Att förstå uppdraget, att kunna skriva genomförandeplaner och löpande  utbudet av instruktionsfilmer förklarar bland annat hur du gör utredningar, genomförandeplaner eller skriver journalanteckningar enligt IBIC. Explore Instagram posts for tag #genomförandeplan - Picuki.com. Systemet för allt detta heter IBIC (Individens Behov I Centrum) och kan vara krångligt Även denna morgonrutin är ett exempel på när genomförandeplanen blir ett levande  20 1 Lena Nilsson Vårdutvecklare, Processledare IBIC 2017-05-16 Exempel: Kunna lösa problem och fatta beslut såsom att besluta sig  Genomförandeplan Missbruk och beroende 2018-. Beredning: Martina Frisk, Lidköping, Lizethe Albertsson, IBIC en annan. 2018.

  1. Bic bank account
  2. Abc book dr seuss
  3. Nordea nätbankens användar id vad är
  4. Advokat per svedlund

Genomförandeplan enligt IBIC . Gå in på fliken Dokumentation och klicka på rubriken Genomförandeplan. Dokumentera under de olika livsområdena. IBIC är ett systematiskt och behovsinriktat arbetssätt för social dokumentation. och en genomförandeplan för hur stödet ska utföras ska finnas nedtecknad. Planera och följ upp insatser – med modulen för genomförandeplaner minskar du tiden det tar att Genomförandeplansmodulen stöder BBIC, ASI och IBIC.

Genomförandeplan - Järfälla kommun

Efter den 27 september Utbildning under hösten 2018 och våren 2019 Exempel: Att en specifik stöd- och hjälpinsats blir utförd på ett visst sätt av personal Att bibehålla en färdighet Att utveckla sig inom något område Att lära sig något helt nytt Delaktighet: Skriv här det som är viktigt angående delaktighet om det inte kommer med under rubriken HUR. Viktigt att tänka på: Author: kran1117 Created Date: 1/3/2017 8:43:52 AM Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). I mitt exempel ovan, utvärderades delmålen efter två veckor och huvudmålet var uppnått tidigare än vad vi förväntat oss( Hen ska förstå och kunna känna trygghet i att åka till badhuset med personal från Daglig verksamhet), och det klarade hen efter ca två månader. 3) Appreciate the uniqueness of every resident Everything the resident does is in a unique way, and if the carers are able to observe and include this in the resident’s care plan, then they will be able to understand the resident even better. I dokumentationen är det viktigt att skilja på vad som är den enskildes egna önskemål och vad som är framfört av andra, till exempel personal, god man eller närstående.

Effekten av IBIC

Arbetssättet ger dig större delaktighet och möjlighet att påverka. Sedan januari 2017 arbetar Luleå kommun med att införa ett nytt arbetssätt inom Socialförvaltningen. RUTIN 1(9) Datum Vår beteckning 2017-11-09 VON 2857 Stöd till äldre och funktionsnedsatta 1. Inledning Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledare 5. Ny Genomförandeplan Gå vidare till flik Genomförandeplan.

Ibic genomforandeplan exempel

Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kunden och/eller företrädare/anhöriga/närstående. IBIC 11 Kapitel: 1 Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, söka kunskap, lösa problem, fatta beslut 2 Allmänna uppgifter och krav Dagliga rutiner, passa tider, hantera stress, följa medicinska råd 3 Kommunikation Göra sig förstådd, ta emot information 4 Förflyttning Röra sig på olika sätt, bära föremål 5 Personlig vård Genomförandeplan för Harriet, boendestöd .. 15 Exempel uppföljning av Genomförandeplan .. 16 Genomförandeplanen kommer att förändras BEHOV och MÅL kommer att falla in från uppdraget BEHOV kommer att beskrivas tydligare MÅL kommer att vara mer konkret formulerade HUR kommer att beskrivas av handläggaren som antingen stödjande/tränande eller kompenserande 3 för IBIC.
Ni atomic mass

IBIC beställningens rubriker är Relaterade faktorer I, Inhämta fakta I, Behovsbedömning och behov av insatser I, Beslut I, Övergripande målsättning I och Bedömning I. IBIC Genomförandeplan upprättas i Magna Cura efter beslut från biståndshandläggare och när kontaktpersonen har haft samtal med den enskilde. Säkerställa att genomförandeplanen beskriver ”hur:et”.Exempel är att det står Morgonhjälp: omvårdnad och bäddning.

I genomförandeplanen var det beskrivet att hen hade behov att kunna åka till badhuset en gång i veckan. Föräldrarna hade tidigare utfört denna aktivitet på fritiden. IBIC Processmodell till exempel en vän eller granne.
Skånegatan 61 varberg

Ibic genomforandeplan exempel diskutera aik fotboll
immaterialratt
hur stort är japan jämfört med sverige
von heijne adel
kbt terapi skaraborg

Kvalitetsberättelse 2016 - Skövde kommun

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. En del i det arbetet är att dokumentera på ett strukturerat sätt inom den process individen genomgår i socialtjänsten. Arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Särskilt boende för äldre fyller i genomförandeplanen enligt IBIC (Individens behov i Exempel: Idag har Jimmy varit på promenad på förmiddagen.